Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  3 του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

  1. Ορισμός δικηγόρου
  2. Διάθεση πιστώσεων
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
  4. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 233/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  5. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 234/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Ακύρωση της υπ΄αριθ. 325/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγο ακυρώσεως του διαγωνισμού
  7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, άνω του ορίου της Β τάξης του ΜΕΕΠ
  8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε Ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ Εύξεινη πόλη-δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος