Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για την  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε  όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , που θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα του κτηρίου προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

2.Εκλογή Αντιπροέδρου

3.Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την πορεία και την προοπτική του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ