Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά την  4 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:10 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

  1. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου (2) με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης τεσσάρων ΧΑΔΑ στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου» της πράξης (366177)
  2. Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Λοιπές παροχές σε είδος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου»
  3. Παράταση της μίσθωσης του 2ο και 3ο Νηπιαγωγείου Αλιβερίου
  4. Ανάκληση της 139/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014»
  5. Έγκριση συμψηφισμού οφειλής (εισφοράς σε χρήμα), με την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης, της ιδιοκτησίας Κ.Α.010224, που προκύπτει από την υπ΄αριθ. 3η Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής της υπ΄αριθ. 2/2002 πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής ΠΕ Κύμης
  6. Ορισμός δικηγόρων
  7. Διάθεση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος