Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Λυκείου Αυλωναρίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση  κυλικείου του Λυκείου Αυλωναρίου.(περίληψηCPV55410000-7)

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση με την τιμή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου και την πολυτεκνική ιδιότητα, στα γραφεία του Λυκείου

Αυλωναρίου   στο Αυλωνάρι, στις 20/11/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Tο διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:

α)  Κοτρόζου Αικατερίνη  - Δ/ντρία του Λυκείου με αναπλ. τον κ. Ψυχάρη Θεόδωρο

β)  Νικολάου –Τσιριώτη Μαρία  πρόεδρος   του  Συλλόγου  Γονέων  του Λυκείου  με αναπλ.

την κ. Παπά Σωτηρία .

γ)  Δημάς Κωνσταντίνος -Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κύμης –Αλιβερίου  με αναπληρωτή τον κ. Σαμαρά Χρήστο -Αντ/δρος της Σχ. Επιτροπής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 200,00 € ή  αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης τηλ. 2223023093 ( Περιφερειακός  Αλιβερίου ) , απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Δημάς Κωνσταντίνος