Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει την 17 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1 Σχετικά με την καύση του RDF  και την τροποποίηση για καύση άλλων εναλλακτικών καυσίμων  από το εργοστάσιο  ΑΓΕΤ-LAFARGE στο Μιλάκι- Αλιβερίου (αιτήματα μειοψηφίας – Νέοι Ορίζοντες και   Λαϊκής Συσπείρωσης) (εισηγητής Δήμαρχος)
2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ (εισηγητής κα Σκιάνη)
3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Κ ΚΥΜΗΣ (εισηγητής κα Σκιάνη)
4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ ΖΑΡΑΚΩΝ Δ.Ε ΔΥΣΤΙΩΝ (εισηγητής κα Σκιάνη)
5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ ΚΡΙΕΖΩΝ ΔΥΣΤΙΩΝ (εισηγητής κα Σκιάνη)
6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ ΚΟΣΚΙΝΩΝ  Δ.Ε ΔΥΣΤΙΩΝ (εισηγητής κα Σκιάνη)
7 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ ΒΕΛΟΥΣ   Δ.Ε ΔΥΣΤΙΩΝ (εισηγητής κα Σκιάνη)
8 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  (εισηγητής κα Σκιάνη)
9 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΨΗ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 ΚWe ΤΗΣ TRADING ENERGY ΣΤΗ ΘΕΣΗ   « ΒΑΓΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ Α. ΛΟΥΚΑ  ΤΟΥ  Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (εισηγητής κα Τόλιζα)
10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
11 « Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοτικών συμβουλίων στην Κύμη,  ιστορική έδρα του Δήμου.» (εισηγητής Πρόεδρος)
12 «Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δ.Σ στο Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών.» (εισηγητής Πρόεδρος)
13 Ορισμό μελών του Δήμου στο Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ Νότιας  Εύβοιας (εισηγητής Πρόεδρος)
14 Ορισμός μελών επιτροπής μίσθωσης –εκμίσθωσης ή εκποίησης (Ν.3463/2006) (εισηγητής κ. Κριστσιώτης)
15 Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και ειδικών εργαλείων (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
16 Ορισμός μελών καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-μεταφορών –εργασιών (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
17 Ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτου  (εισηγητής Πρόεδρος)
18 Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης έργων μέχρι 5.869,41 € (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
19 Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης  υπηρεσιών -μεταφορών-εργασιών κάτω του 2.934,70 € (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)
20 Ορισμό μελών επιτροπής εκποίησης –ανταλλαγής και αγοράς ακινήτων (εισηγητής κ. Κριστιώτης)

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης