Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι την  11 του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα .

  1. Διάθεση πιστώσεων
  1. Ανάκληση της 146/2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής και Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου (2) με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης τεσσάρων ΧΑΔΑ στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου» της πράξης (366177)
  1. Έγκριση των όρων διακήρυξης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης της Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
  1. Περί προσαρμογής του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου του Ν. 4111/2013.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος