Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΗΣ

Σας  καλώ  την Δευτέρα   29  Δεκεμβρίου   2014  και ώρα 11:00 στο χώρο  συνεδριάσεων  του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης, προκειμένου  να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης:

1.Περί παραμονής  ή απομάκρυνσης του κιόσκι των ΤΑΧΙ στη πλατεία  της Κύμης

2. Περί πρότασης  μείωσης   παγίου  τέλους  ύδρευσης

3. Περί ενημέρωσης  για  τρέχοντα  θέματα  α) καθαριότητας- ύδρευσης- φωτισμού

β) Συντήρησης  δρόμων Δ.Κ. Κύμης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΥΜΗΣ

ΠΟΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ