Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση για την  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε  όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου  2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα του κτηρίου προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.Συζήτηση για τις προοπτικές του Ινστιτούτου.

2.Διάθεση Πιστώσεων

3.Τροποποίηση Καταστατικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ