Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

: Πρόσκληση για την  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε  όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου  2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα του κτηρίου προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΝΠΔΔ ‘’Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης πληροφόρησης και έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανικολάου  »’’

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2015 του ΝΠΔΔ ‘’Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης πληροφόρησης και έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος

Ν. Παπανικολάου  »’’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ