Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση για την  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε  όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου  2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα του κτηρίου προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΝΠΔΔ ‘’Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης πληροφόρησης και έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανικολάου  »’’

2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2015 του ΝΠΔΔ ‘’Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης πληροφόρησης και έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος

Ν. Παπανικολάου  »’’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ