Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πληροφορίες : Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα e-mail:nik.oik@0902.syzefxis.gov.gr Τηλ. 22233 50327 Φαξ: 22230 22555

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Περίληψη επαναδιακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση ακινήτου στους Ζάρακες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Επαναπροκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, με έγγραφες προσφορές,  για τη μίσθωση ακινήτου στους Ζάρακες για τη στέγαση του κοινοτικού καταστήματος της ΤΚ Ζαράκων του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Το ακίνητο πρέπει  να βρίσκεται στην ΤΚ Ζαράκων επί του κεντρικού δρόμου, σε απόσταση από την κεντρική πλατεία όχι πάνω από εκατό (100) μέτρα και να έχει έκταση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα κυρίας χρήσης, νομίμως υφιστάμενα. Να είναι διαμορφωμένα σε τουλάχιστον τρία (3) γραφεία. Να υπάρχουν εγκαταστάσεις σε λειτουργία, (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, τηλεφωνικές, σύνδεση Internet, δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών  και ηλεκτρικών σωμάτων ανά αυτοτελή χώρο).

Επίσης, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, άλλως δυνατότητα κατασκευής των με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Τρίτη 30/12/2014 και ώρα 13:00.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δημαρχείο Κύμης – Αλιβερίου, στο Αλιβέρι, στη διεύθυνση Κ. Μπακόλα 30, ΤΚ 34500.

Πληροφορίες και αντίγραφα της δημοπρασίας παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες :  Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα

Τηλ. 2223 350 327

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Μπουραντάς