Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Προς Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της πράξης « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»με κωδικό MIS 365177 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Περιβάλλον –Αειφόρος  Ανάπτυξη»

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. ετους 2014.

3. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Τιμών του έργου:

Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Κύμης .

4.  Σχετικά με την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Εργαστηρίου                Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Δήμου Κύμη –Αλιβερίου. ( Στα Κριεζά ).

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης