Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Προς Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. – Λήψη απόφασης για την μετατροπή ή μη του Περιφερειακού   Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία του άρθ. 265 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το άρθ. 16 παρ. 6 του Ν. 4071/2012.

Έγκριση σχεδίου καταστατικού του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ με την νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας του άρθ. 265 του Ν. 3463/2006 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.

2. Έγκριση της 167/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκριση της παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 1ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Αλιβερίου και το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αλιβερίου.

3. Έγκριση της 103/2014 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ, περί προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΚΑ

4. Έγκριση της 104/2014 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ, περί προμήθειας καυσίμων για το έτος 2015

5. Έγκριση της 74/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού, περί έγκριση διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πιστώσεων για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

6. Έγκριση της 72/2014 απόφασης  του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΔ Αλιβερίου

8. Βεβαίωση σχετικά με τη θέση οικοπέδου εντός της ζώνης των 800μ Τ.Κ. Μαλετιάνων (φερόμενη ιδιοκτησία Κουνή Μαρία)

9. Βεβαίωση σχετικά με τη θέση οικοπέδου εντός της ζώνης των 800μ Τ.Κ. Μονοδρίου (φερόμενη ιδιοκτησία Μάττα  Γεωργίου)

10. Διαβίβαση φακέλων μελετών από το Δήμο Χαλκιδέων, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Εκτέλεσης Έργων και Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, Υπηρεσία Δόμησης

11. Γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) πρώην Δήμου Κονιστρών Ν. Ευβοίας»

12. Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Ακρωτήριο Κοτσυφό του Δήμου.

13.Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Τουρκολίμανο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης