Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Κριεζά  την  22 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα.

  1. Τροποποίηση της 51/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την αλλαγή επωνυμίας αναδόχου και τροποποίηση τμήματος φυσικού αντικειμένου της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κϋμης-Αλιβερίου»
  2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμός των όρων  για την προμήθεια «Παροχή γάλατος (σε είδος)»
  3. Ορισμός δικηγόρων
  4. Διάθεση πιστώσεων
  5. Άσκηση αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, σύμφωνα με την 02/2014 και 10/2014 πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού μεταξύ των Ο.Τ.8-Ο.Τ.9 του σχεδίου πόλεως Χανίων Αυλωναρίου

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος