Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε συνεδρίαση της  Δημοτικής  Επιτροπής

Παιδείας στο Δημοτικό κατάστημα  στα Κριεζά την  23η-1 -2015 ημέρα

Παρασκευή και ώρα  10:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις   της παρ. 3 του άρθρου 1

της Υπουργ. Απόφ. υπαρ. Δ4/86/11-2-1987 προκειμένου να συζητήσουμε για να

αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο  κατανομής  της  πίστωσης ,

ποσού  74.401,06  € (Α΄κατανομή 2015)  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου,

¨για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ¨ .

ΘΕΜΑ  2ο Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.000  € από την ΔΕΗ  για

¨ Επισκευές του 3ου Δημ. Σχολείου Αλιβερίου ¨

ΘΕΜΑ  3ο Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση της χρήσης

της κλειστής αίθουσας Γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ Αλιβερίου  στο αθλητικό σωματείο καλαθοσφαίρισης  ¨ΑΙΑΣ¨ Αλιβερίου.

ΘΕΜΑ  4ο Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για παραχώρηση της χρήσης

της κλειστής αίθουσας Γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ Αλιβερίου  στο αθλητικό σωματείο καλαθοσφαίρισης  ¨Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ 1980 ¨  Αλιβερίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χρήστος  Ι.  Σαμαράς