Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ(ΔΕΥΑΚΑ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε

συνεδρίαση , τη Τετάρτη 28 Ιανουαρίου  2015 και ώρα 14.00 μ.μ

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κύμης –

Αλιβερίου  , με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Ψήφιση Ο.Ε.Υ.

2)Επιτροπές

α) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου των 100.000€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) .

β) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

γ) Επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής Ανταλλακτικών & Εργασιών Επισκευής Οχημάτων.

δ) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών

ε) Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθειες που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ

στ) Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών.

ζ) Επιτροπή παραλαβής εργασίων , υπηρεσίων , μελετών και μεταφορών.

η) Επιτροπή μίσθωσης – εκμίσθωσης  και εκποίησης κινητών και ακινήτων

3) Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου Δ.Σ..

4) Αντιμετώπιση οφειλετών :

5) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.  και  Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

6) Έγκριση διάθεση πιστώσεων .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου