Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00 ημέρα Παρασκευή προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1. «Γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου του Σχεδίου  Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) πρώην Δήμου Κονιστρών Ν. Ευβοίας»

2 .Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και συμπληρωματικών δικαιολογητικών, για ένταξη της πράξης : προμήθεια εξοπλισμού Α/Κ  Πετριών, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007-2013

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: Τσιμεντοστρώσεις Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δ.Κ. Κύμης.

4. Έγκριση  Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Τ.Κ.  Βέλους Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης Αλιβερίου».

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Τ.Κ.  Ζαράκων Δ.Ε. Δυστίων Δήμου Κύμης Αλιβερίου».

6. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμορφώσεις Κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Ανδρονιάνων».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Αυλωναρίου».

8 .Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ Αλιβερίου  Δ.Ε  Ταμυνέων»

9 .Γνωμοδότηση για την μελέτη «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση –Συντήρηση κεντρικού οδικού  δικτύου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»

11 .Εξέταση ένστασης κατά του 6ο αρνητικού λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΔ  Αλιβερίου της ΔΕ Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»

12. Διαβίβαση φακέλων από το Δήμο Χαλκιδέων, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, των έργων:

α. Αγορά-Επισκευή και Συντήρηση Γ.Ν Παπανικολάου

β. Επισκευή και Συντήρηση Σπιτιού Γ.Ν. Παπανικολάου

13. Έγκριση της 76/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας   Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σχετικά με το πρόγραμμα Άθληση για όλους»

14 .Έγκριση  της 84/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου»

15. Έγκριση της 30/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης  Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου  Γεώργιος Ν. Παπανικολάου, με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015»

16. Έγκριση της 1/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα:  « Κατανομή πίστωσης 74.401,06€ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου».

17.  «Σχετικά με την κάλυψη του εξοπλισμού  λειτουργίας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκ/σης και Κατάρτισης Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Κριεζά)»

18.  Έγκριση της 9/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχωρήσεις  Σχολικών Χώρων».

19. Έγκριση της 4/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα:Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Σχολικού  Έτους 2015-2016

20. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση Τμήματος γης στο Οικισμό Κάδι της Δ.Ε. Κονιστρών.

21. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση Τμήματος γης στο Οικισμό Οξυλίθου της Δ.Ε. Κύμης.

22 .Χορήγηση βεβαίωσης για οικόπεδο εντός της ζώνης των 800 μ. στην Τ.Κ. Καλημεριάνων

23. Έγκριση της 174/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για παράταση μίσθωσης κτηρίου του Αρχείου Υπηρεσίας Δόμησης Κύμης.

24  Έγκριση της 12/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί  παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Καράβου.

25.  Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του έργου : Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ.  Αυλωναρίου

26. Έγκριση πρακτικών περί «Ορισμό Μελών  Επιτροπών»

27. Περί ορισμού  Επιτροπής μίσθωσης-εκμίσθωσης – εκποίησης- αγορά κινητών και ακινήτων

28. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη, για την Συμβιβαστική Επιτροπή  Επίλυσης Φορολογικών διαφορών, έτους 2015

29. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού

30.  Αίτηση Συνδυασμού «Νέοι Ορίζοντες» με θέμα: Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας και Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Κύμης

31.  Αίτηση αποδοχής παραίτησης  του Δ.Σ κ. Μπελιά από την θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΚΑ

32. Έγκριση της 3/2015 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ με θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

33. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Προϋπολογισμό της   ΔΕΥΑΚΑ

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης