Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  2 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα.

1. Αποδέσμευση – ανατροπή πιστώσεων έτους 2014
2. Έγκριση-διάθεση –ψήφιση πιστώσεων ΠΟΕ και συνεχιζόμενων συμβάσεων
3. Έγκριση-διάθεση πιστώσεων
4. Περί κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης , βάσει του νέου επανυποβληθέντος προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δήμου
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μεταφορών-υπηρεσιών και εργασιών
8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανάθεσης μελετών
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (παρ 1 του άρθ. 21 του Ν. 3669/2008)
10. Αποδοχή χρηματικής δωρεάς
11. Ορισμός δικηγόρων

Ο Πρόεδρος
Μπουραντάς  Αθανάσιος