Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  10 του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα.

  1. Ορισμός Δικηγόρων

2.  Διάθεση πιστώσεων

3.  Παράταση μίσθωσης κτηρίου που στεγάζεται το Γραφείο Δόμησης στην Κύμη

4.  Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού

5.  Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια «Παροχή γάλατος» (σε είδος) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

6.  Ακύρωση της διαδικασίας, για την μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ Ζαράκων και επανάληψη της δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς  Αθανάσιος