Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αλιβέρι 26-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την  30 του μηνός Μαρτίου   του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων   στα παρακάτω    θέματα.

  1. Διάθεση πιστώσεων
  2. Απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, στην  Τ.Κ Μαλετιάνων της Δ.Ε Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
  3. Έγκριση μελέτης  για την  υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης: «Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των υφιστάμενων Παιδικών χαρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» στο Χ.Π «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου
  4. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης, για την μίσθωση κτιρίου στην Τ.Κ Ζαράκων του Δήμου Κϋμης-Αλιβερίου
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « ΑΓΟΡΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ Γ.Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  της Δ.Ε Κύμης του Δήμου ΚΥΜΗΣ –ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ .

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς  Αθανάσιος