Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ(ΔΕΥΑΚΑ)

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α σε

συνεδρίαση , τη Τρίτη    17   Μαρτίου  2015 και ώρα 13.00 μ.μ

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κύμης Αλιβερίου  , με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1)  Τροποποίηση  Ο.Ε.Υ.

2)   Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την έκθεση ορκωτών λογιστών.

3)  Απόφαση  Δ.Σ. για πρόσληψη εργατών ορισμένου χρόνου -2μηνο – 6 εργάτες.

4)  Αιτήματα πολιτών.

5) Απόφαση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων πλατεία Κύμης». –Κ.Α.: 12.01.030

6)  Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.  κ΄ για αποθηκευτικούς χώρους.

7)  Καθορισμός των όρων διακήρυξης για μίσθωση κτιρίου για στέγαση  υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.

8)  Ορισμός μέλους του Δ.Σ. ως πλήρους κ΄ αποκλειστικής απασχόλησης.

9)   Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου