Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την 23-3-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση για τους οικονομικούς ελέγχους του Δήμου
 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) – «Στοχοθεσίας» Δήμου Κύμης Αλιβερίου έτους 2015
 3. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δήμου Κύμης Αλιβερίου, Δ΄ τριμήνου οικον. έτους 2014
 4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α. Κύμης- Αλιβερίου
 5. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης: «Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των υφιστάμενων Παιδικών χαρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου» στο Χ.Π «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου
 6. Υποβολή πρότασης για ένταξη της μελέτης: «Αποπληρωμή 4ο λογαριασμού της μελέτης  «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ Αλιβερίου» στο Χ.Π ¨Αστική αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου¨
 7. Περί μη απαιτήσεων απαλλοτριώσεων για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Καλάμου-Κορασίδα» στο μέτρο 321 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
 8. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Κ  Κοσκίνων Δ.Ε  Δυστίων
 9. Έγκριση οριστικής παραλαβής για το έργο: «Ανάπλαση εισόδου-εξόδου Κονιστρών»
 10. Έγκριση  ή μη άδειας τομής για το έργο (Κατασκευή Μ/Τ. Α/Κ Αλιβερίου για την ενίσχυση και επέκταση τηλεφωνικού δικτύου (Κ.Ο.Ι) με την τοποθέτηση καλωδίων στη διαδρομή από Α/Κ Αλιβερίου έως την ΔΕΣΦΑ Αλιβερίου
 11. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις δικτύου φωτισμού
 12. Κατανομή ΣΑΤΑ
 13. Κατανομή Αιολικής
 14. Διάθεση πιστώσεων για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
 15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, βάσει της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 18. Χαρακτηρισμός Κ.Α εξόδων ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 19. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων
 20. Οριστικοποίηση τοπικού σχεδίου δράσης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων Νότιας Εύβοιας
 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του    Περιφερειακού ΦοΔΣΑ.
 22. Έγκριση της 18/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Παράταση μίσθωσης κτηρίου που στεγάζεται το Γραφείο Δόμησης στην Κύμη»
 23. Έγκριση ή μη της 4/2015 απόφασης της Ποιότητας Ζωής, περί «Γνωμοδότηση για την 26/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης περί «Υλοποίηση –εφαρμογής της μελέτης ανάπλασης πλατείας Κύμης (προβλεπόμενες θέσεις ταξί και θέσεις ΑΜΕΑ)»
 24. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδα
 25. Ορισμός ενεργειακών υπευθύνων για τα κτίρια του Δήμου
 26. Κατανομή σε Αθλητικούς Συλλόγους
 27. Παραχώρηση αίθουσας για την στέγαση του Εμπορικού Συλλόγου Κονιστρών και περιχώρων
 28. Έγκριση της 5/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί «Παραχώρησης αιθουσών»
 29. Λήψη απόφασης περί μίσθωσης χώρου  για τις ανάγκες της Δ.Κ Κύμης
 30. Περί Ονοματοδοσίας οδών-γηπέδου
 31. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2015
 32. Ενημέρωση-συζήτηση Κέντρου δια βίου μάθησης
 33. Αναθεώρηση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών αγορών
 34. Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου οικ. έτους 2015, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 35. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ταμυνέων-Δυστίων» και «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για τις ΔΕ Ταμυνέων-Δυστίων»
 36. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών» και «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για τις Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών»
 37. Διενέργεια προμήθειας γάλατος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 38. Δωρεάν παραχώρηση αυτοκινήτου στην ΔΕΥΑΚΑ
 39. Παραχώρηση οικήματος Δ.Ε Κονιστρών στο ΓΝ –ΚΥ Κύμης
 40. Συζήτηση αιτήσεως κ. Βλάχου Αναστάσιου, σχετικά με την εκπομπή ψηφιακού σήματος της εταιρείας DIGEA

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης