Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Καλείστε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι  την 13 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ορισμός δικηγόρων
2. Διάθεση πιστώσεων
3. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο: «Εξοπλισμός-αλιευτικού καταφυγίου Πετριών»
4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των όρων της διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την κατασκευή δυο σταθμών μεταφόρτωσης στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου»

Ο Πρόεδρος
Μπουραντάς Αθανάσιος