Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την 25-4-2015 ημέρα Σάββατο  και ώρα 11:00π.μ προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Κύμης»
 2. Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Τ.Δ  Κριεζών της Δ.Ε Δυστίων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου».
 3. Ορισμό μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης Δήμου Κονιστρών»
 4. Καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και  επιβολή τελών
 5. Έγκριση της 11/2015 απόφασης της ΔΕΥΑΚΑ με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
 6. Ακύρωση της 18/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της 21/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: «Ακύρωση της υπ. αριθ. 84/2014 απόφασης ΔΣ και επασύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου έτους 2015»
 7. Έγκριση  της 11/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: « Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών»
 8. Έγκριση  της 12/2015  απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής  Προστασίας  Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου με θέμα: «Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών Β/Ν Σταθμών »
 9. Κατανομή στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους.
 10. Έγκριση της 6/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί : «Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων»
 11. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους
 12. Έκδοση άδειας λαϊκής αγορά
 13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης