Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει την 4-5-2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή απόφασης ένταξης  με αριθ. πρωτ. 24495/6-4-2015 της πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία  Καλάμου-Κορασίδας» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου με  Κωδικό ΟΠΣΑΑ 949726, καθώς και των όρων που την συνοδεύουν.
  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
  4. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία  Καλάμου-Κορασίδας»
  5. Έγκριση δαπάνης  για επέκταση  δικτύου φωτισμού
  6. Καθορισμός Κ.Α δαπανών προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμών.

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης