Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στους Ζάρακες

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου στους Ζάρακες για τη στέγαση του κοινοτικού καταστήματος της ΤΚ Ζαράκων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Το ακίνητο πρέπει  να βρίσκεται στην ΤΚ Ζαράκων επί του κεντρικού δρόμου, σε απόσταση από την κεντρική πλατεία όχι πάνω από 100 μέτρα και να έχει έκταση περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα κυρίας χρήσης, νομίμως υφιστάμενα. Να είναι διαμορφωμένα σε τουλάχιστον τρία (3) γραφεία. Να υπάρχουν εγκαταστάσεις σε λειτουργία, (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, τηλεφωνικές, σύνδεση Internet, δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών  και ηλεκτρικών σωμάτων ανά αυτοτελή χώρο). Επίσης, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, άλλως δυνατότητα κατασκευής των με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Πέμπτη 30/4/2015 σε κλειστό φάκελο τους τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα του κτιρίου και πιστοποιητικό ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών από το υποθηκοφυλακείο. Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 με επιτόπιο έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων. Μετά ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που ζητούνται από τη διακήρυξη.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δημαρχείο Κύμης – Αλιβερίου, στο Αλιβέρι, στη διεύθυνση Κ. Μπακόλα 30, ΤΚ 34500.

Πληροφορίες και αντίγραφα της δημοπρασίας παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες :  Μιχαλοπούλου Αναστασία, Οικονομίδου Νικολέττα. Τηλ. 2223 350 327

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Μπουραντάς