Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε συνεδρίαση της  Σχολικής  Επιτροπής

Β΄/θμιας Εκπ/σης στο Δημοτικό κατάστημα  στα Κριεζά στις  20-6 -2017 ημέρα

Τρίτη και ώρα  12:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις   της παρ. 3 του άρθρου 1

της Υπουργ.  Απόφ.  υπαρ. Δ4/86/11-2-1987 προκειμένου να συζητήσουμε για να

αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού  με σφραγισμένες προσφορές

για την εκμίσθωση των κυλικείων των σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Κύμης-Αλιβερίου:

  • Γυμνάσιο-Λύκειο Κύμης
  • Γυμνάσιο-Λύκειο Κονιστρών
  • Γυμνάσιο Κριεζών
  • 1ο Λύκειο Αλιβερίου
  • 2ο Λύκειο –ΕΠΑΛ Αλιβερίου

ΘΕΜΑ  2ο Προγραμματισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των σχολικών μονάδων

Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου  για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Κων/νος Ν. Δημάς