Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής και καθορισμός Κ.Α Δαπανών.
2. Απόδοση λογαριασμού για την απαλλαγή υπολόγου από έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής.
3. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την Έλενα Αφανασίεβα, ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. Αυτοκινήτου με αριθ. ΙΚΧ 3417, η οποία ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου.
4. Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς του Δήμου με την Καλλιοντζή Ιωάννα
5. Έγκριση αποζημίωσης ιδιώτη ( Τσάμη Αλίκη)
6. Δικαστικό συμβιβασμό με την ομόρρυθμη εταιρία «Γεώργιος και Παναγιώτης Χαρμαντάς Ο.Ε»
7. Διάθεση Πιστώσεων.
8. Ορισμός δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος
Μπουραντάς Αθανάσιος