Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Αλιβερίου την 18 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:45 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα.

  1. Έγκριση και Διάθεση Πιστώσεων.
  2. Ορισμός δικηγόρων.
  3. Έγκριση ή μη  πρακτικού διενέργειας  διαγωνισμού –αξιολόγησης  προσφορών , αποσφράγιση οικονομικών προσφορών,για την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης -Αλιβερίου.
  4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων.

Ο Πρόεδρος
Μπουραντάς  Αθανάσιος