Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ : Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 26 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Έγκριση- Διάθεση πιστώσεων.
  2. 2. Ορισμός δικηγόρου.
  3. 3. Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου οικ.  έτους 2017.
  4. 4. «Προέλεγχος του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2013».
  5. 5. Έγκριση ή μη των όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση Χωνευτικό Δ.Κ. Κύμης.
  6. 6. Έγκριση ή μη  καταβολής από το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου του επιβληθέντος προστίμου στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  7. 7. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων έργων.
  8. 8. Επιβολή τέλους για χρήση ανοιχτού θεάτρου στην  Τ.Κ Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε Ταμυνέων.
  9. 9. Τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος