Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημοσίου Δικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017».
 2. Απασχόληση προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Πυργίου, Τ.Κ. Δύστου, Τ.Κ. Βρύσης(2), Τ.Κ. Πετριών(2), Τ.Κ. Αχλαδερής  (Προϋπολογισμού 57.574,00€) και καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2017 μελέτης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Προϋπολογισμού 200.000,00€) και καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΤΑΜΥΝΕΩΝ», του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου Ζαράκων», του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος.
 8. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 2ο τριμήνου οικ έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 9. Κατανομή Αιολικής Ενέργειας.
 10. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 6/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί κατανομής ποσού 54.300€ έτους 2017 , στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 11. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων για τις ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του Δήμου μας, για Πολιτιστικές εκδηλώσεις-δρώμενα».
 12. Επιβολή τέλους για χρήση ανοιχτού θεάτρου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων.
 13. Έγκριση και Διάθεση πιστώσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
 14. Εξέταση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 91/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής δακοκτονίας στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος
Μπενάκης Ιωάννης