Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», συγκροτείται στο Δήμο μας η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται:

Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς
Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού
Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων
Αθλητικοί  και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς
Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων
Δημότες

Παρακαλούμε , εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παραπάνω επιτροπή, να εκφράσετε εγγράφως την επιθυμία σας και να ορίσετε τον εκπρόσωπο σας , με τον αναπληρωτή του ( οι φορείς) , και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, έως την

Δευτέρα 7 – 8 – 2017 καταθέτοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ( υπεύθυνος υπάλληλος κ. Παπαβασιλείου Γεώργιος ).

Ελπίζουμε, ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πορεία του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Μπουραντάς