Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση- Διάθεση πιστώσεων.
  2. Ορισμός δικηγόρων.
  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
  4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους  2017».
  5. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αμοιβών στη δικηγόρο, Ξενάκη Σοφία.
  6. Εισήγηση για έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί εκκρεμούς αγωγής της εταιρίας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας Α.Ε. κατά του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
  7. «Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου να αναλάβει την τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 33 του Ν. 4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107, Α’)) ».
  8. . Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 131/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων έργων».

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος