Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Εκχώρηση της αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για υποβολή πρότασης για λογαριασμό του Δήμου, για την χρηματοδότηση δράσεων αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων και της μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κ.α)
 2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Α.Ε
 3. Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου «Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αλιβερίου».
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Ζαράκων».
 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 14/2017 μελέτης για το έργο: «Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ζαράκων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 7. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ. Οκτωνιάς της Δ.Ε. Αυλώνος.
 8. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ. Οξυλίθου της Δ.Ε. Κύμης.
 9. Αποδοχή πράξης παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος γης στην Τ.Κ. Κήπων της Δ.Ε. Κονιστρών.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  με θέμα:« Κατανομή ποσού 86.800,00 ευρώ από επιχορηγήσεις προηγούμενων ετών του Δήμου, στις Σχολικές Επιτροπές για “Επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων”».
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 134/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:« Κατανομή Αιολικής».
 12. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος».
 13. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων .
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης-Αλιβερίου έτους 2017».
 15. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΔΗΚΕΠΕΠΟΚΑ και ορισμός νέου.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.
 17. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί εκκρεμούς αγωγής της εταιρίας υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας Α.Ε. κατά του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
 18. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Π.Δ.Ε 2013 ΣΑΕΠ 466 (Πυρόπληκτα).

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης