Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  Αλιβερίου την 21 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα.

  1. Έγκριση και Διάθεση Πιστώσεων.
  2. Ορισμός δικηγόρων.
  3. Κατάρτιση των όρων δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων με σκοπό την στέγαση του 1ο (Κλασικού) Νηπιαγωγείου Αλιβερίου και του 1ο (Ολοήμερου) Νηπιαγωγείου Αλιβερίου.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών.
  5. Ακύρωση της υπ΄αριθ. 118/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών, αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Ο Πρόεδρος
Μπουραντάς  Αθανάσιος