Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

*ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση-Διάθεση πιστώσεων.
  2. Ορισμός Δικηγόρων.
  3. Ορισμός υπολόγων για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  4. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής και καθορισμός Κ.Α. Δαπανών.
  5. Έγκριση ή μη εξωδικαστικών συμβιβασμών.
  6. Παραίτηση ή μη από ανακοπές.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος