Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:
Αρχείο 1