Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση  μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις  με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:
Αρχείο 1