Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς:

1) κα. Γιαμαρέλου  Ασημούλα, Πάροδος Ορέστη Μακρή, Χαλκίδα

2)  κα. Καδδίτη Μαρία, Τραχήλι Αλιβερίου

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18416/27.09.2017 πρόσκλησης καθώς και του από 04.10.2017 πρακτικού της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, καλείστε να επανυποβάλλεται τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και την οικονομική προσφορά μέχρι την 5-10-2017 και ώρα 11:00.

ΜΕΔ
Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Αικατερίνη Παναγιώτου