Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Διάθεση πιστώσεων
  2. 2. Ορισμός δικηγόρων
  3. 3. Συμβιβαστική – εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν αιτήματος της Μπούρικα Σταυρούλας του Σπυρίδωνα
  4. 4. Συμβιβαστική – εξωδικαστική επίλυση διαφοράς κατόπιν αιτήματος της Αφανασίεβα Έλενας
  5. 5. Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο με αριθ. 8/2016 ανακοπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κατά του Δροσάτου Χρήστου και κατά της υπ΄αριθ. 39/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων
  6. 6. Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο με αριθ. 9/2016 ανακοπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κατά του Δροσάτου Χρήστου και κατά της υπ΄αριθ. 40/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων
  7. 7. Ακύρωση της παρ. 9 της υπ΄αριθ. 151/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: Ορισμός δικηγόρου περί «Γνωμοδότηση περί παραιτήσεως ή μη από την 10/2016 κατάθεση ασκηθείσας ανακοπής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου κατά των Αχιλλέα Μόσχου κλπ. μετά την υπ΄αριθ. 45/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων που επιδικάζει απαίτηση των Αχιλλέα Μόσχου κλπ. κατά του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, τα επιδικασθέντα ποσά της οποίας κατεβλήθησαν ήδη στους Αχιλλέα Μόσχου κλπ.»
  8. 8. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής και καθορισμός Κ.Α. Δαπανών.
  9. 9. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Επισκευή Κοινοτικών κτιρίων Τ.Κ Αργυρού»

10. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οστεοφυλακίου Νεκροταφείου Τ.Κ Δύστου»

11. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικών χώρων κτιρίου Τ.Κ Ζαράκων»

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος