Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δημου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00πμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω  θέμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: : «Ορισμός υπολόγων για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής».

(θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμιών)

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος