Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προς Mέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  12:30μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέμα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.
  2. 2. Ορισμός δικηγόρων.
  3. 3. Απευθείας  ανάθεση  του έργου: « Κατασκευή Οστεοφυλακίου Νεκροταφείου Τ.Κ. Δύστου».
  4. 4. Απευθείας ανάθεση του έργου: « Επισκευή Κοινοτικών  Κτιρίων Τ.Κ. Αργυρού».
  5. 5. Έγκριση  των όρων διακήρυξής του έργου με τίτλο: « Κατασκευή WC ΑΜΕΑ και διαμόρφωση  Εσωτερικών –Εξωτερικών  χώρων Κέντρου Υγείας Αλιβερίου».
  6. 6. Έγκριση  των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: « Ανάπλαση Πλατείας  ΔΚ Αλιβερίου».
  7. 7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου».
  8. 8. Έγκριση  πρακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση « Χωνευτικό»  Δ.Κ. Κύμης
  9. 9. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 102/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος