Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου 2017 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Διάθεση Πιστώσεων.

2. Ορισμός δικηγόρου.

3. Ακύρωση της υπ. αριθ. 128/2017 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας με θέμα: « Προέλεγχος έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013»

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος