Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου   (cpv: 34300000-0, 50110000-9)  του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του κόστους ενδεικτικών εργασιών (συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ: Διακήρυξη 4-2017