Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Κύμης Αλιβερίου προκηρύσσει, φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Β/Ν Σταθμού Κύμης .
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός εδαφικής περιφέρειάς της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης. Να είναι ισόγειο, με εμβαδόν τουλάχιστον 150 τετραγωνικά μέτρα με έναν ενιαίο χώρο που να μπορεί να τροποποιηθεί για τις ανάγκες βρεφικού και νηπιακού τμήματος , να διαθέτει παροχή ρεύματος-ύδρευσης και να υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις νομίμως υφιστάμενες ή τακτοποιημένες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2017, σε κλειστό φάκελο, τους τίτλους ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, κάτοψη του κτιρίου, πιστοποιητικό ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και άδεια οικοδομής ή πιστοποιητικό τακτοποίησης-νομιμοποίησης αυθαιρέτου. Η αρμόδια επιτροπή, με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και στην συνέχεια ο Πρόεδρος, με ανακοίνωση του, ορίζει τη ημέρα και ώρα της δημοπρασίας, καλώντας μόνο όσους τα ακίνητα τους κρίθηκαν κατάλληλα, να συμμετάσχουν προσκομίζοντας και τα λοιπά δικαιολογητικά.
Οι προσφορές θα κατατίθενται, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στο Δημοτικό Κατάστημα Κύμης Ιππ Βάχλα 14, Τ.Κ. 34003.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την κα Διαμαντή, τηλ. 2222350030, e-mail diamanti@0948.syzefxis.gov.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ