Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:30 μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Διάθεση Πιστώσεων.

  1. 2. Ορισμός δικηγόρων.

  1. 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  1. 4. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου, με θέμα : «Ορισμός δικηγόρου»

  1. 5. Αποδοχή γνωμοδότησης και λήψη απόφασης για παραίτηση απ΄το δικόγραφο με αριθμό 10/2016 ανακοπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κατά Μόσχου Αχιλλέα κτλ και κατά της υπ΄αριθ. 45/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ταμυνέων.

  1. 6. Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση πυρόπληκτων οικισμών Δήμου Κύμης-Αλιβερίου».

  1. 7. Απαλλαγή υπολόγων (υπαλλήλων) από έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος