Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 28  Νοεμβρίου 2017,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για πολιτιστικές  εκδηλώσεις του Δήμου.
  2. 2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί «Παραχώρηση αιθουσών».
  3. 3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί «Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων».
  4. 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί «Ονοματοδοσίας αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου  Αγ. Ιωάννη σε αίθουσα εκδηλώσεων Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ»
  5. 5. Βεβαίωση ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας Βασιλείου Δημήτρη βρίσκεται  εντός ζώνης 800 μ. από το κέντρο του οικισμού Μεντούλι.
  6. 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ Αλιβερίου.
  7. 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδοστρωμάτων Αλιβερίου.
  8. 8. Χορήγηση άδειας σε υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας για σύνταξη μελετών έκδοσης οικοδομικών αδειών δημοτικών κτιρίων.
  9. 9. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2017.

10. Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.

11. Έγκριση χορήγησης των μέσων ατομικής προστασίας και γάλατος σε χρήμα στους δικαιούχους –εργαζόμενους του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 97 του Ν. 4483/2017.

12. Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο  Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης