Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Προς Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως  προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών( αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 13  Νοεμβρίου 2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1. Σχετικά με την διακήρυξη για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
  2. 2. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού  και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017.
  3. 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2017.
  4. 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2017 μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ Αργυρού» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
  5. 5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2017 μελέτης του έργου: « Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Πρασίνου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
  6. 6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 58/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού με θέμα: «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017».
  7. 7. Εξέταση αιτήματος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύβοιας περί «απαλλαγής Δημοτικών τελών για το κτίριο του Εργατικού Κέντρου στο Αλιβέρι»

Ο Αντιπρόεδρος

Άγγελος Ποθητάκης