Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Διάθεση Πιστώσεων.

  1. 2. Ορισμός δικηγόρων.

  1. 3. Έγκριση πρακτικού για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση κέντρου Αλιβερίου Α΄φάση»

  1. 4. Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια λιπαντικών του Δήμου.

  1. 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού

  1. 6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκ/σης στις Δ.Ε Κύμης-Κονιστρών.

  1. 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  1. 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος