Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:30 μμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. 1. Διάθεση Πιστώσεων.

  1. 2. Ορισμός δικηγόρων.

  1. 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

  1. 4. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών – ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος